رویداد شیمی ملی

با هدف ایجاد علاقه و انگیزه و فراهم آوردن بستری مناسب به منظور گسترش فرهنگ پژوهش ،لذت بردن از دانستن و عمیق کردن فهم دانش آموزان و پرورش خلاقیت ،نوآوری و ابتکار عمل دانش آموزان در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی انشاا... در اسفند ماه برگزار میشود.

این رویداد در سه سطح دانشجویی ،دانش آموزی و اساتید برگزار خواهد شد.

مرحله ی اول این رویداد ملی فراخوان طراحی پوستر بود که مخاطبین میبایست با توجه به نوع جشنواره به طراحی پوستر بپردازند که در این مرحله دو دانش آموز از مدرسه بین الملل نیکو و دبیر محترم سرکار خانم آگاه در سطح ملی منتخب شدند.

در مرحله ی بعد قرار است دانش آموزان به همراه پروژه های علمی خود در این رویداد ملی شرکت و از طرح های پژوهشی خودشان دفاع کنند.

با آرزوی موفقیت همه ی پژوهشگران این سرزمین

مسؤل پژوهش: خانم نرگس احمدآقایی


نظرات:

ارسال نظر: