رئیس منطقه یک در مدرسه نیکو

حضور رئیس منطقه 1 درمدرسه نیکو

مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو روز یک‌شنبه افتخار داشت میزبان آقای ابوالقاسم حدادی، مدیر آموزش‌وپرورش منطقه 1 شهر تهران و آقای خسرو گودرزی، کارشناس‌مسئول ارزیابی عملکرد منطقه باشد.

در این دیدار فضاهای تربیتی و آموزشی مدرسه مورد بازدید قرار گرفت و آقای حدادی باحوصله به مسائل مطرح‌شده گوش کردند. خانم  مریم دلاور، مدیر مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو، توضیحاتی در بارۀ چالش‌هایی که از آغاز راه‌اندازی مدرسه پیش آمده است، دادند و با اشاره به سوابق تربیتی و مدیریتی مؤسسان مجتمع، اطمینان دادند که این  مجموعه منشاء خدمات فرهنگی و تربیتی بزرگ و ارزشمند در تهران، کشور و جهان خواهد بود. آقای حدادی ضمن تشکر از اقدامات انجام‌شده در خصوص تجهیز و آماده‌سازی فضای مدرسه، ابراز امیدواری کردند که مدرسۀ نیکو الگویی از مدرسۀ صالح، طبق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش باشد.


نظرات:

ارسال نظر: