تشدید اضطراب

به افکارتان اجازه دهید مثل آب روان از ذهن‌تان گذر کنند.
شما تماشاگر آن باشید.


یکی از خطاهای شناختی که موجب تشدید اضطراب می‌شود این است:
آنچه که فکر می‌کنم، در واقع اتفاق می‌افتد.
شخصی که چنین خطای فکری دارد، با ورود یک فکر ناسازگارانه به ذهن‌اش، گمان می‌کند که حتماً آن اتفاق خواهد افتاد.
فکر مریضی= ابتلای به مریضی
و بعد اضطراب بالایی است که فرد در نتیجۀ این خطا تجربه می‌کند.

به خودتان بگویید لزوماً این افکار واقعی نیستند؛ اینها تفسیر من است و ممکن است اشتباه باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                       واحد مشاوره مجتمع آموزشی بین‌الملل نیکو


نظرات:

ارسال نظر: