چشم انداز مدرسه

در مدرسه بین ‌الملل نیکو، آموزش با احترام به همه ارزش ‌ها و فرهنگ‌ ها اتفاق می ‌افتد. این امر موجب شکوفایی توانایی ‌های موجود دانش ‌آموزان می ‌شود. مدارس بین ‌الملل به دلیل پشتیبانی از ارزش‌ های اساسی جهانی و بین‌ المللی با هدف آموزش زندگی در کنار یکدیگر و دستیابی به عزت نفس در همه فرهنگ ‌ها، نژادها، رنگ‌ ها، زبان ‌ها و ملل تأسیس شده ‌اند.  برنامه آموزشی مجتمع بین‌ الملل نیکو یک انتخاب هماهنگ از اهداف، مطالب و موضوعات مورد نیاز برای رشد همه‌ جانبه دانش‌ آموزان است که با برنامه ‌های معتبر بین‌ المللی مطابقت دارد.


بیانیه ارزش های مدرسه بین الملل نیکو 

گزاره های ارزشی مندرج در بیانیه ی ارزش ها ،ضرورت هایی بنیادین است که تمامی کارکنان و دانش آموزان  موظف به پای بندی نسبت به اجزا و مولفه های آن می باشند.

ارزش های مدرسه بین الملل نیکو در تهران عبارتند از:

ما دانش آموزان را امانت هایی الهی بر می شماریم و فراهم نمودن زمینه های رشد همه جانبه آنان را فارغ از هر قوم ، نژاد ، دین  و  مذهب و با تاکید بر تفاوت های فردی ، وظیفه خود می دانیم.
نیروی انسانی  بزرگ ترین سرمایه سیستم های متعالی است، بنابراین توانمند سازی حرفه ای کارکنان   از جمله وظایف مهم مدرسه بین الملل نیکو به شمار می رود.
ترویج فرهنگ غنی ایرانی را وظیفه خود می دانیم.
سلامت جسمانی و روانی همراه با نشاط و شادی دانش آموزان از جمله ارزش های این مدرسه بین الملل محسوب  می شود.
خلاقیت ،مشارکت ،تعهد و صرفه جویی، روح حاکم بر کلیه فعالیت های این مجموعه است.
در این مدرسه بین الملل همگان ، اعمال و رفتار سازمانی و وظایف خود را مدیریت می کنند و آگاهانه ، با بصیرت و تدبیر مسئولیت های خود را به درستی انجام می دهند و در قبال آن پاسخگو هستند.
توسعه حرفه مندی معلمان برای ایجاد محیطی  پر تلاش و زمینه ساز جهت کسب لذت یادگیری  مادام العمر دانش آموزان  از وظایف این مجموعه محسوب می شود.
احترام، نظم، تلاش و پرسشگری از ارزشهای اساسی این مجموعه تلقی می شود.
ما برای نهادینه کردن فرهنگ گفت و گو ، صلح ،آشتی و همدلی در راستای توسعه پایدار  تلاش می کنیم.
تعامل با والدین  و ارائه آموزش های لازم به منظور پرورش همه جانبه دانش آموزان ازاولویت ها است.